Onarım İşi

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi uyarınca Açık İhale Usulüne göre 25.06.2024 Salı  günü saat 14:30' da ihalesi yapılacak olan 1 (bir) adet ihaleye ait ilan metni, aşağıdaki linkte yayınlanmıştır