Kozlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi Açık İhale Usulüne
göre 22.07.2022 Cuma günü saat 10:00,10:30,11:00 ve 11:30 ' da ihalesi yapılacak olan 4 (dört) adet ihaleye
ait ilan metni, aşağıdaki buttonda sunulmuştur.