Değişiklik İmar Planlarının Askıya Çıkması Hk.

             Belediyemiz meclisinin, 06.10.2023 tarih ve -39- sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama Değişiklik ve 1/5000 ölçekli Nazım Değişiklik İmar Planları ve plan notlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz internet sayfasında 25.10.2023 tarihinden itibaren yayınlanmıştır.

Değişiklik İmar Planlarını indirmek için aşağıdaki buttona tıklayınız.