Belediye Başkanlığından Duyuru
Belediye Başkanlığından Duyuru
Belediyemiz Özel Halk Otobüsü Toplu Taşıma işini yapan S.S KOZTAŞ Adlı Firmanın sözleşme süresi sona erdiğinden 2886 Sayılı Kanunun 35.A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılan toplu taşıma ihalesi ( 5 Yıllık ) 22.11.2021 Tarihinde saat 15:00’da belediyemiz ihale salonunda gerçekleştirilmiştir.
SADUR LİMİTED ŞİRKETİ 1.teklifinde 221.000,00TL / aylık, S.S. KOZTAŞ 168.000,00 TL / aylık kapalı zarf usulü tekliflerini vermişlerdir. İkinci teklifler istendiğinde SADUR TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 260.000,00 TL / aylık, S.S. KOZTAŞ 168.000,00 TL / aylık olarak birinci teklifindeki aynı fiyatı vermiştir. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda iki firma arasında 92.000,00 TL’lik fark olduğu görülmüştür.
2886 Sayılı İhale Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri ayrıca Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığının 06.12.2021 Tarihli görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu ihalenin SADUR TURİZM LİMİTED ŞİRKETİNDE kaldığından ihale onaylanarak 21.12.2021 tarihinde 936.000,00 TL’lik geçici teminatı kati teminata çevrilerek sözleşme imzalanıp yer teslimi için belediyemize gösterdiği 32 araç belediyemiz teknik komisyonunca incelendikten sonra22 aracın şartnamelere uygun olduğu görülmüş, 10 aracın ise eksiklikleri tespit edilerek ilgili firmaya bu eksiklikleri gidermek için şartname gereğince 20 gün ek süre verilmiş süre bitiminde bu araçların uygun hale getirildiği tespit edildiğinden 16.01.2022 Pazar Günü Saat 07:00 ‘dan itibaren güzergahlarda çalışmaya başlamıştır.
Belediyemiz bir kamu kuruluşu olarak kanunlara göre yönetilmektedir. Bu ihale süresince de kanunlara uygun olarak hareket edilmiştir. Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan, bir taraf korunuyormuş algısı tamamen haksız spekülasyonlardan ibarettir. Kamu kurumları keyfi duygusal hareket edemez.
Amacımız Kozlu’ya en iyi hizmeti sunmaktır.Bunun içinde (SADUR TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ)’nin çalışmaları dikkatlice denetlenerek oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilecektir, vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Yaşanılan aksaklıklar geçiş süreci ile ilgilidir. Bundan sonra yaşanabilecek aksaklıklar için ilgili firmaya cezai yaptırım uygulanacaktır. Yaşanan aksaklıklardan dolayı özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.
ALİ BEKTAŞ
Kozlu Belediye Başkanı