Başvuru Rehberi

SU ve KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ:

Kozlu Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde Yeni Yapılmış binaya su bağlatacak abonelerimiz için istenilen evrak ve belgeler şunlardır (Meskenler İçin)

1-) Tapu Fotokopisi

2-) İskan Belgesi

3-) Emlak kaydı çıktısı

4-) Kimlik Fotokopisi

5-) Su abone plakası

6-) Su sayacının Markası, Seri Nosu

7-) DASK (Doğal Afet) Sigortası

8-) Mekanik Sayaçlar için +700,00 Depozito, +150,00 TL Abonelik ücreti

9-) Kartlı Akıllı Su Sayacı + 1500,00 TL Ara abonelik ücreti+ 150,00 TL Muayene Ücreti Belediyemiz veznelerine yatırılmaktadır.

Kozlu Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde Yeni Yapılmış binaya su bağlatacak abonelerimiz için istenilen evrak ve belgeler şunlardır (İşyerleri İçin)

1-) Tapu Fotokopisi

2-) İskan Belgesi

3-) Emlak kaydı çıktısı

4-) Kimlik Fotokopisi

5-) Su abone plakası

6-) Su sayacının Markası, Seri Nosu

7-) DASK (Doğal Afet) Sigortası

8-) Kartlı Akıllı Su Sayacı +2500,00TL Ara Abone Ücreti +210,00 TL Muayene Ücreti Belediyemiz veznelerine yatırılmaktadır.

 

 

Bina veya dairelerde Kiracı olarak oturacak abonelerimizden istenilen evrak ve belgeler şunlardır (Mesken Aboneliği)

1-) Kimlik Bilgileri

2-) DASK (Doğal Afet) Sigortası

3-) 150,00 TL  Abonelik Ücreti

Not: Mesken aboneliği için belediyemize başvuracak olan vatandaşlarımız abone numaralarını mutlaka doğru olarak görevlilere belirtiniz. Aksi halde aboneliğiniz yanlış bir meskene aktarılabilir. 

İşyerinde kiracı olarak bulunacak abonelerimizden istenilen evrak ve belgeler şunlardır.

1-) Kimlik Bilgileri

2-) DASK (Doğal Afet) Sigortası

3-) 210,00 TL Ara Abonelik Ücreti

İnşaat abonelerimizden istenilen evrak ve belgeler şunlardır:

1-) İnşaat Ruhsatı

2-) Şirket Kaşesi

3-) Abonelik ücreti + 20.000,00 TL ücret alınmaktadır.

Emlak Beyanında bulunacak vatandaşlarımızdan İstenilecek belge ve evraklar şunlardır:

1-) Tapu Fotokopisi

2-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-) Binalar için Yapı kullanma izni Fotokopisi

4-) Binanın bulunduğu adres bilgisi

5-) Beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi

6-) Vergi numarası

7-) O yıla ait bedel ile belediyenin gelir servisine başvurmalıdır.

 

Çevre Temizlik Vergisi beyanında bulunacak vatandaşlarımızdan İstenilecek Belge ve Evraklar Şunlardır:

1-) Mükelleflerin Tapu Fotokopisi (Mal sahipleri için)

2-) Kira Sözleşmesi (Kiracılar İçin)

3-) Yapı kullanma izni

4-) Konut bildirim Formu (Muhtardan - yapı kullanma izni yoksa)

5-) Nüfus Cuzdan Fotokopisi

6-) Binanın Adresi

7-) Emlak vergisi Sicil Numarası

8-) Mükellefin  ikatmetgah ve işyeri numarası

9-) İlgili yıl için belirlenen tutardaki ücretin gelir servisine yatırılması gerekmektedir.

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARİ ORTAK ŞARTLAR

1-İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.

2-İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

3-Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

4-On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır.Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan  işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.

5-İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

6-Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.Bardak ve tabaklar cam ve porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

7-İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

8-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

9-Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.

10-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır.Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

SIHHİ MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru/Beyan Formu

2-Tapu Fotokopisi

3-Kira Sözleşmesi Fotokopisi

4-Numarataj Belgesi

5-Vergi Levhası Fotokopisi

6-Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi-Aslının ibrazı zorunludur.)

7-Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi-Aslının ibrazı zorunludur.)

8-İmza Sirküleri (Şirket ise)

9-Ortaklık Sözleşmesi

10-Vekaletname

11-4 adet fotoğraf (Şahıs ise)

12-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

13-Adli Sicil Kaydı (Var ise mahkeme kararları)

14-İtfaiye Uygunluk Raporu (Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerleri, restorant, lokanta, kebapçı, kafeterya, içli pide fırını ve kebap salonu, çay ocağı, büfe, sandviç ve döner satış yeri, pastane vb.

15-Yangın Tüp Faturası (Her 100 m2 için 6 kg.lık)

16-Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi gerektiren meslek sahiplerinden ustalık belgesi veya ustalık belgesi olan biriyle noterden yapılmış iş sözleşmesi ve sözleşme yapılan kişinin SGK bildirimi)

17-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sıhhi işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar.(Noterden)

18-Hijyen Belgesi (Hijyen belgesi gerektiren işyeri sahipleri ve çalışanlardan)

19-Adres Kayıt Belgesi

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping, ve benzeri konaklama yerleri;  

Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler;

Sinema, kahvehane ve kıraathaneler;  

Kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri;

 İnternet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru/Beyan Formu

2-Tapu Fotokopisi

3-Kira Sözleşmesi Fotokopisi

4-Vergi Levhası Fotokopisi

5-Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi-Aslının ibrazı zorunludur.)

6-Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi-Aslının ibrazı zorunludur.)

7-İmza Sirküleri (Şirket ise)

8-Ortaklık sözleşmesi

9-Vekaletname

10-Adli Sicil Kaydı (varsa mahkeme kararları)

11-Mesafe Krokisi

12-Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi gerektiren meslek sahiplerinden ustalık belgesi veya ustalık belgesi olan biriyle noterden yapılmış iş sözleşmesi ve sözleşme yapılan kişinin SGK bildirimi)

13-5 adet fotoğraf

14-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)

15-İtfaiye Uygunluk Raporu

16-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

17-Hijyen Belgesi (Hijyen belgesi gerektiren işyeri sahipleri ve çalışanlardan)

18-Adres Kayıt Belgesi

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Adli Sicil Kaydı

2-Nüfus Sureti (Muhtardan)

3-Sağlık Raporu  ("Bulaşıcı Hastalığı Yoktur."  ibaresi yazacak.)

4-Hijyen Belgesi

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili yer, kahvehane, kıraathane,oyun yeri) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta Öğrencilerin barındığı Öğrenci Yurtları ile Ana Okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

MESUL MÜDÜR

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 35. maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir.Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.

MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN GEREKN BELGELER

1-2 adet fotoğraf

2-Nüfus Cüzdan örneği

3-Adres Kayıt Belgesi

4-Savcılıktan Adli Sicil Belgesi

5-Ruhsat fotokopisi

6-Noterden mesul müdür sözleşmesi

7-Sağlık Raporu ("Bulaşıcı hastalığı yoktur." ibaresi yazılacak)

8-Taahhütname (Polis ve yasaklarına uyacağına dair)

Not:Daha önce çalışmış eski mesul müdür var ise noterden azilname ve eski müdürlük belgesinin aslı.

CANLI MÜZİK YAYINI

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesine istinaden içkili yerlere ve çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.

CANLI MÜZİK YAYINI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Ruhsat fotokopisi

2-Dilekçe

3-İmza Sirküleri (Şirket ise)

4-2 adet fotoğraf (Şahıs ise)

HAFTA TATİLİ RUHSATI

394 Sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve Bayram günlerinde açmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir.

HAFTA TATİL RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

2-Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı

3-Şahıs ise 2 adet fotoğraf

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ:

İnşaat Ruhsatı Öncesi Ön İncelene Bölümü:

1- Dilekçe

2- İmar Durumu

3- Kot kesit belgesi (Yol Kotu)

4- Aplikasyon Krokisi

5- Tapu

6- Kanal kotu tutanağı

7- Jeolojik rapor

8- Ön inceleme için digital ve 2 nüsha proje çıktısı.

 

İnşaat Ruhsatı Belgesi Başvuruları:

1- Dilekçe

2- Son Tarihli Tapu ve Tapu Tescil Belgesi (Son 1 Ay)

3- Hissedarların Muvaffakatı

4- Yanan Yıkılan (Bina Mevcut İse)

5-  İmar Durumu

6- Harita TUS Dosyası (Aplikasyon, Çap)

7- Kot Kesit Belgesi

8- Jeolojik Rapor (2 Nüsha)

9- Jeolojik Oda Belgesi

10- Zemin Etüd Raporu (2 Nüsha)

11- Mimari Proje (6 Nüsha)

12- Mimari TUS/Müellif Belgesi

13- İstinat Duvar Projesi (5 Nüsha)

14- Statik Proje (5 Nüsha)

15- Statik TUS/Müellif Belgesi

16- İstinat Duvar Kalıp Planı

17- Elektrik Proje (5 Nüsha)

18-  Elektrik TUS/Müellif Belgesi

19- Isı Yalıtım Projesi (5 Nüsha)

20- Sıhhi Tesisat Projesi (5 Nüsha)

21- Mekanik/Kalorifer Proje

22- Mekanik TUS/ Müellif Belgesi

 

YAPI DENETİM RUHSAT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

Arsa Belgeleri

Tapu Kayıt Örneği

Aplikasyon Krokisi

Kot kesit belgesi

İmar durumu (Orjinal)

Yol Kotu tutanağı

Kanal kotu tutanağı

Numarataj bilgisi

Arsa sahibine ait kimlik fotokopisi

Varsa encümen kararları

Proje, Ön inceleme yazısı

İmza Sirküleri.

Projeler

İmar kanunun 27. md. hususlar dikkate alınacak.

(Mimari proje 6 diğer projeler, hesaplar 5 adet ve ayrıca bütün projelerden

2 adet dijital ortamda getirilecek)

* Mimari Proje

* Yapı Aplikasyon Projesi

* Statik proje (Çatı Planları-Kesitleri-Detayları-Hesapları)

* Zemin Etüdü (İnş. Müh., Jeoloji Müh. ve jeofizik Müh. Ve yapı denetim şirketi Onaylı)

* Mekanik tesisat rojesi (Sıhhi tesisat, kalorifer veya doğalgaz, ısıtma-soğutma, havalandırma,

ısı yalıtım raporu)

* Elektrik tesisat projesi (İç tesisat-asansör projesi)

* Arıtma-otomatik kontrol tesisatı-yangın algılama-tahliye ve söndürme projeleri ve raporları

(Yapının özelliğine göre)

Müteahhit Belgeleri

* Müteahhit kimlik fotokopisi

* İki şirket ortak ise sicil gazetesi sureti

* Müteahhit Yetki Belgesi

* Müteahhite ait ticaret odası sicil belgesi (güncel)

* Müteahhite ait vergi levhası

* Şirket yetkilisinin imza sürküleri

* Yapı Müteahhitliği yetiki belge numarası

* Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme

Sicil Durum Taahhütnamesi

* Mimar Sicil durum Taahütnamesi

* İnşaat Müh. Sicil durum Taahütnamesi

* Elektrik Müh. Sicil durum Taahütnamesi

* Makine Müh. Sicil durum Taahütnamesi

* Jeofizik Müh. Sicil durum Taahütnamesi

* Geoteknik Müh. Sicil durum Taahütnamesi

* Jeoloji Müh. Sicil Durum Taahütnamesi

* Harita Müh. Sicil Durum Taahütnamesi

Şantiye Şefi Belgeleri

* Şantiye şefi Sicil durum Taahütnamesi

* Şantiye şefi ikametgah ve kimlik fotokopisi

* Şantiye şefi hizmet sözleşmesi (Ek-12 form 10)

* Sigorta Sicil Numarası

Yapı Denetim Belgeleri

* Dilekçe

* Yapı Denetim Hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırldığına dair Defterdarlık makbuzu

* Sözleşmeye ait Damga vergisi makbuzu

* YDK Yetkili Müdür İmza sirküleri

* Yapıya ilişkin Bilgi Formu (YİBF)

* Taahütname (Ek-5 Form-3)

* Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

* Yapı Denetim İzin Belgesi

* Vergi Levhası

* Proje Kontrol Formu

YİBF'te Bulunan Denetçilerin Denetci Belgeleri - İmza Sirküleri - İkematgah Belgeleri

* Otopark değerlendirmesi ve harç dekontu

* Yapı ruhsatı hesapları ve harç dekontu