18.madde Uygulaması İlanının Web Sayfasında Yayınlanması
        31.07.2023 tarih ve 166 sayılı Encümen Kararıyla onaylanan, İlçemiz Güney Mahallesi 33 ada 62 no.lu parselin bulunduğu Hürriyet ve Meşe Caddelerinin bulunduğu çevredeki alanda;
        3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesinin uygulanması işlemi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 06.09.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.