18.madde Uygulaması İlanının Web Sayfasında Yayınlanması

             11.09.2023 tarih ve 194 sayılı Encümen Kararıyla onaylanan, İlçemiz Güney Mahallesi 41 ada 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 201, 202, 203 no.lu parseller, 478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no.lu parseller, 666 ada 1 no.lu parsel, 699 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile 700 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu parsellerin bulunduğu Güvercin ve Evrensel Caddeleri ile Değerli ve Neşe Sokakları çevresindeki alanda;

        3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesinin uygulanması işlemi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 13.09.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
 
İhale ilanını indirmek için aşağıdaki Linke Tıklayınız.