18. Madde Uygulaması İlanının Web Sayfasında Yayınlanması
              15.01.2024 tarih ve 10 sayılı Encümen Kararıyla onaylanan, İlçemiz Esenköy Mahallesi 137 ada 41, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 81, 83 ve 85 no.lu parsellerin olduğu Elaçmaz Sokağının bulunduğu çevredeki alanda;
        3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesinin uygulanması işlemi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 17.01.2024 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle Belediyemiz Web sayfasında "Duyurular" bölümünde yayınlamıştır.