18. Madde Uygulaması İlanının Web Sayfasında Yayınlanması
           28.08.2023 tarih ve 188 sayılı  Encümen Kararıyla onaylanan, İlçemiz Kılıç Mahallesi 81 ada 115, 116, 117, 119 ve 141 no.lu parsellerin bulunduğu Musa Bekar Sokağının bulunduğu çevredeki alanda;
        3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesinin uygulanması işlemi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 06.09.2023 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.