10.10.2022 tarih ve 155 sayılı Encümen Kararı.

         10.10.2022 tarih ve 155 sayılı Encümen Kararıyla onaylanan, İlçemiz Merkez Mahallesi Saten Sokak No:20 adresi 217 Ada 316 no.lu parselde bulunan Metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanununun yıkılacak derecedeki tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesine göre yıkılması gerekmekte olup, metruk yapını sahiplerine ulaşılamadığından aynı maddede ''Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir'' denilmekle yazımız ekinde gönderilen Encümen kararının Belediyemiz Web sayfasında 28.04.2023 tarihinden itibaren yayınlanmıştır.

Encümen Kararını indirmek için aşağıdaki linki Tıklayınız.