Değişiklik İmar Planlarının Duyurulması Hk.

            Belediyemiz meclisinin,  11.11.2022 tarih ve -308-309-310- sayılı kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama ve 1/5000 ölçekli nazım İtiraz Değişiklik İmar Planlarının,     3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sayfasında 25.11.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Değişiklik imar Planları indirmek için aşağıdaki buttona tıklayınız.