2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ilanı

T.C. Sanayi ve Teknoloj i Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları eliyle yürütülen 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) ilişkin on başvurular 11 Ocak 2023 itibariyla açılımıştır.

Program kapsamında yoksulluk, göç ve  kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunlan gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kaşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata dair aktif katılmalarını sağlamak istihdam edilebilirliği artırmak sosyal içerrneyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalannı yaygınlaştırmak amaçlanmakktadır.

2023 yılı programının öncelikli teması "Genç istihdamı" ve "Genç Girişimciliği " olarak belirlenmiştir. Programa ilişkin ayrıntıları https://www.bakka.gov.tr/destekler/acik-destek-programlari adresinde sunulmaktadır. Ayrıca, progmın tanıtımı, başvuru koşulları, ömek proje konuları, başarılı bir SOGEP projesi yazmak için ipuçlannın anlatılacağı SOGEP Bilgilendirıne ve Eğtim Toplantsı düzenlenecek olup ilgili toplantı tarihi Ajansımız intemet sitesinde bilahare duyurulacakır. Proje teklifleri için ilk aşamada alınacak ön başvurulann https://www.bakka.gov.tr/Sogep/ linki üzerinden sunulması için son tarih 31.01.2023 saat 16:00 olarak belirlenmiştir.