Üniversite İmar Planının Belediyemiz İnternet Sayfasında Yayınlanması

 Belediyemiz meclisinin 07.01.2022 tarih ve -7- sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Uygulama İmar Planı, 1/5000 Nazım İmar Planı ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz İmternet sayfasında  11.01.2022 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İhale İanını indirmek için Aşağıdaki Dosya İndiri Tıklayınız.