Nisan Ayı Meclis Gündemi

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/04/2018

PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14,oo’DE

YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 

      GÜNDEM                  :

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu
 3. Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin görüşülmesi.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ ncı maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’ nci maddesi gereğince hazırlanan 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun meclise sunulması.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’ ncü maddesi gereğince 2 Daimi Encümen üyesi seçimi.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’ ncü maddesi gereğince 3 Bütçe Komisyonu üyesi seçimi
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’ ncü maddesi gereğince 3 Karma Komisyonu üyesi seçimi
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’ ncü maddesi gereğince 3 İmar Komisyonu üyesi seçimi.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’ ncü maddesi gereğince 3 Trafik  Komisyonu üyesi seçimi.
 11. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/03/2018 tarihli ve 1063 sayılı “Kredi” ile ilgili talebinin görüşülmesi.
 12. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/03/2018 tarihli ve 981 sayılı “Abonelik” hakkındaki talebin görüşülmesi.
 13. İtfaiye Müdürlüğünün 26/02/2018 tarihli ve 84 sayılı “Hizmet Bedeli” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 14. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2018 tarihli ve 3077 / 856 sayılı “Kadastro Çalışmaları İçin Bilirkişi Seçimi” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 15. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/03/2018 tarihli ve 3257 / 876 sayılı “Karayolu Kamulaştırma Koridoru” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14/03/2018 tarihli ve 2682 / 747 sayılı “İtiraz” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 17. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2018 tarihli ve 3320 / 915 sayılı “İtiraz” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2018 tarihli ve 3436 / 923 sayılı “Güney Mahallesi Eski 33 Ada 107 nolu Parsel, yeni 283 Ada 2 Nolu Parselin Devri” hakkındaki talebin görüşülmesi.
 19. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2018 tarihli ve 3477 / 926 sayılı Fatih Mahallesi 177 ada 28 nolu parselin “Plan Notu Değişikliği” hakkındaki talebin görüşülmesi.
 20. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/03/2018 tarihli ve 3302 / 922 sayılı “Protokoller”  ile ilgili talebin görüşülmesi.
 21. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/03/2018 tarihli ve 1071 sayılı “İşyerinin Kiralanması” ile ilgili talebin görüşülmesi.
 22. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/03/2018 tarihli ve 3131 / 873 sayılı “İtiraz” ile ilgili talebin görüşülmesi.