Meclis Kararı ile onaylanan İmar Planları

Belediyemiz meclisinin,10.07.2020 tarih ve -39- sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/15000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 10.07.2020 tarih ve -40-41-43-44-45 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli 1,2,3,4,5 ve  6 Etap Revizyon Uygulama İmar Planları ve bu planlara ait plan notlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sitesinde  20.07.2020 tarihinden itbaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 

Değişiklik İmar Planlarını indirmek için aşağıdaki indir Buttonuna tıklayınız.