KASIM AYDI MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN DEĞİŞİKLİK PLANLARI

Belediyemiz meclisinin, 09/11/2018 tarih ve -117- sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 uygulama değişiklik imar planı ve notları, 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi (b)  fıkrası ve mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 33. maddesi hükümleri çercevesinde, belediyemiz imar ve  şehircilik müdürlüğü ilan panosunda 23.11.2018 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.