İş Güvenliği Eğitimi

Karaelmas İş Sağlığı ve İş güvenliği merkezi, İş Güvenliği uzmanı Evrim AKTAŞ tarafından belediyemiz bünyesinde çalışan İşçilerimize Temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmiştir. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, çalışanların eğitimleri hakkında yönetmelik gereği iş kazalarını önlemek, meslek hastalıklarını azaltmak, iş gücü kayıplarını önlemek ve çalışanları bilinçlendirmek amaçlandırılmıştır.