İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Karar Tarihi   : 04.04.2020
Karar No         : Ara Karar
Karar Konusu : Zonguldak ili Kozlu Şehir Giriş/çıkış tedbirleri ve Yaş Sınırlaması

        Son günlerde Çin’den başlayıp Dünya’nın pek çok ülkesine yayıldığı görülen ve ölümlere sebep olan ve henüz kesinleşmiş bir tedavisi bulunmayan bulaşıcı ve salgın hastalığa sebep olan Koronavirüs(COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir.
Fiziksel temas ,hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen  ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Korona (covid19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olmaktadır.
        Koronovirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir çok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
        Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
        Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda  alınan tedbirlere ilave olarak İlçemiz Umumi Hıfzısıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Hüseyin ERGİ başkanlığında 04.04.2020 tarihinde toplanarak olası salgının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
        Zonguldak İli Kozlu ilçemiz için
1-Zonguldak il sınırlarından kara,hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı,özel araç ve yaya v.b. )yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 03.04.2020 Cuma günü saat 24:00’den itibaren 15 günlük bir süre geçici olarak durdurulacaktır.
2-a-Zonguldak ilimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirlenen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır.Bu kapsamda Kozlu Jandarma Önü  kontrol noktası oluşturulacaktır.
b-Belirlenen noktalar dışında bu noktaları bypass ederek il merkezi ve ilçelerimize giriş/çıkış yapılabilecek tali yollar İlçe Jandarma Komutanlığınca tespit edilerek il ve ilçe özel idareleri ile koordineli olarak taşıt trafiğine kapatılması sağlanacaktır.
İlçemize aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.
(a)Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.)malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları,malın cinsi,teslimat yeri/alıcı adresi,teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi,teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.Belirtilen amaçlarla ilimize giriş yapanlar giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönebileceklerdir.Bu şekilde ilimize giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince değişim sürelerine uyarak maske takmak,temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
(b)yurt içinden ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslar arası yük taşımacılığı yapanların ilimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir.Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları ilimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.
(c)Doğalgaz,elektrik,petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları ,enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilimize giriş/çıkış yapabileceklerdir.
(d)Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici,çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin ilimizden farklı ilde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları;bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi,SGK kayıt belgesi)belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
(e)Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar,görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilimize giriş/çıkış yapabileceklerdir.
(f)Yukarıda belirtilen hususlar dışında özellik ve önem arz eden giriş ve çıkışlar Valilik/Kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek Seyahat İzin Belgesi ile yapılabilecektir.
3-İl merkezi ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sakağa çıkmaları 03.04.2020 tarih ve 24:00’dan itibaren geçici olarak yasaklanmıştır.Sağlık ve güvenlik birimlerinde kamu görevi ifa eden 20 yaş altı çalışanlar bu karar kapsamında muaf tutulmuştur.Diğer sektörlerde bu yaş grubu çalışanlar yasak boyunca idari izinli sayılacaktır.
4-İl Merkezi ve ilçelerimizde Pazar yeri,market ve toplu çalışılan işyerlerinde vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile girebileceklerdir.Maske takma zorunluluğu pazarlarda market v.b iş yerlerinde satıcılar içinde geçerlidir.
5-İl merkezi ve ilçelerimizde meydanlarda,sokak ve caddelerde vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecektir.
6-Ayrıca iki veya daha fazla kişi sosyal mesafeyi gözetmeden bir arada bulunmayacak şekilde uyarılacak,uyarıları dikkate almayan vatandaşlarımıza idari yaptırım tedbiri uygulanacaktır.
7-Alınan kararlar Kaymakamlıklar ile İlçe Belediyelerinin web sayfalarında yayımlanması sağlanacaktır.
        Alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararının birer örneğinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.04.04.2020