2021 Mart Ayı Değişiklik İmar Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 05.03.2021 tarih ve -16- sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve plan notlarının,3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.Maddesi hükümleri çerçevesinde,Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 16.03.2021 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.