2020 Eylül Ayı Değişiklik İmar Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 11.09.2020 tarih ve -59-78-80-83-85-87-93-95-96-99-103-106-109-110-123-124-125-126-127-132-133-134-143-152-154-156-158-159-164- sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 ölçekli Uygulama değişiklik imar planı,  plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 24.09.2020 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.