2020 Ekim Ayı Değişiklik Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 09.10.2020 tarih ve -336- sayılı kararı ile onaylanan  1/5000 ölçekli Nazım değişiklik imar planın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 19.10.2020 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.