2019 Temmuz Ayı Değişiklik Planları Hk.

Belediyemiz meclisinin, 05.07.2019 tarih ve -61- sayılı meclis kararı ile onaylanan1/1000 ve 1/1500 ölçekli Değişiklik İmar Planları ile 05.07.2019 tarih ve -62- sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 05.07.2019 tarih ve -63-64-65- sayılı meclis kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli 1., 2. ve 3. Etap Uygulama İmar Planları, 05.07.2019 tarih ve -66-67- sayılı meclis kararları ile onaylanan 1/1000 ölçekli 4. ve 5. Etap Revizyon Uygulama İmar Planları ve bu planlara ait plan notlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sitesinde  24.07.2019 tarihinden itbaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 

Değişiklik İmar Planlarını indirmek için aşağıdaki indir Buttonuna tıklayınız.