2019 Ocak Ayı Değişiklik Planları Hk.

 Belediyemiz Meclisinin 11.01.2019 tarih ve -07- sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/000 ölçekli değişiklik imar planları ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 31.01.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.