2019 Mart Ayı Değişiklik Planları Hk.

 Belediyemiz Meclisinin 08.03.2019 tarih ve -21- sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/000 ölçekli değişiklik imar planları ve plan notları ile 08.03.2019 tarih ve -22- sayılı meclis kararı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 20.03.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.