2019 Kasım Ayı İmar Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 08.11.2019 tarih ve  -210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-  sayılı kararları ile onaylanan  1/1000 ölçekli Uygulama değişiklik imar planları ,1/5000 ölçekli Nazım Değişiklik İmar Planları ve plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 19.11.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.