2019 Haziran Ayı Değişiklik Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 14.06.2019 tarih ve -46- sayılı kararı ile onaylanan  1/000 ölçekli Uygulama değişiklik imar planı, 1/5000 ölçekli Nazım Değişiklik İmar Planı ve plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 27.06.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.