2019 Eylül Ayı Değişiklik İmar Planları Hk(2)

Belediyemiz Meclisinin 06.09.2019 tarih ve -80- sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı ve plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 18.09.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.