2019 Ekim Ayı Değişiklik İmar Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 11.10.2019 tarih ve -197- 198- sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 ölçekli Uygulama değişiklik imar planı, 1/5000 ölçekli Nazım Değişiklik İmar Planı ve plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 23.10.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.