2019 Aralık Ayı Değişiklik İmar Planları 2.kısım Hk.

Belediyemiz Meclisinin 06.12.2019 tarih ve -227-228-229 sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 ölçekli Uygulama değişiklik imar planı,  plan notlarının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 17.12.2019 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.