2018 Temmuz Ayı Değişiklik Planları Hk.

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2018 tarih ve -88-89- sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım değişiklik imar planı, 1/000 ölçekli uygulama değişiklik imar planları ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve  Belediyemiz Web Sayfasında 19.07.2018 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

Değişiklik İmar Planlarını indirmek için Aşağıdaki Buttonlara Tıklayınız