2018 Şubat Ayı Değişiklik ve ilave İmar Planları Hk.

 Belediyemiz Meclisinin 09.02.2018 tarih ve -28-29-30- sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 değişiklik uygulama imar planları, 1/5000 ilave nazım imar planı, ve 1/1000 İlave Uygulama İmar planı ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Belediyemiz Web Sayfasında 23.02.2018 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.

Not: Dosya boyutu fazla olduğundan dolayı indirme sitesi olan dosya.tc sayfasına yönlendirileceksiniz.