2018 Nisan Ayı Değişiklik Planları

 Belediyemiz Meclisinin 06.04.2018 tarih ve -52-56- sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 değişiklik uygulama imar planları, 1/5000 ilave nazım imar planı, ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz Web Sayfasında 24.04.2018 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.