2018 Mart Ayı Değişiklik Planları

 Belediyemiz Meclisinin 09.03.2018 tarih ve -39-41- sayılı kararı ile onaylanan  1/1000 değişiklik uygulama imar planları, 1/5000 ilave nazım imar planı, ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sayfasında 21.03.2018 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonuna Tıklayınız.