2017 Temmuz Ayı Değişiklik Planları

Belediyemiz Meclisinin07.07.2017 tarih ve 81-82-83-85-86-87 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım değişiklik imar planı, 1/000 ölçekli uygulama değişiklik imar planları ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü ortak ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sayfasında 21.07.2017 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonlarına basınız.

 

 Esenköy mah_120, 123, 125 adalar

 

  Fatih mah._190 ada 1 parsel

 

 Fatih mah._266 ada

 

  Kılıç mah._298 ada 1 ve 2 parsel

 

 Merkez mah._312 ada 1 parsel

 

 Merkez mah_atilla okulu arkası bölgesi Kısım 1

 

Merkez mah_atilla okulu arkası bölgesi Kısım 2

 

 Merkez mah_atilla okulu arkası bölgesi Kısım 3

 Merkez mah_atilla okulu arkası bölgesi Kısım 4