2017 Mart Ayı Değişiklik Planları

Belediyemiz meclisinin 10.03.2017 tarih ve 20-21-22 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım değişiklik imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama değişiklik imar planları  ve plan notları 3194 sayılı imar kanunu'nun  8. maddesinin(b) fıkrası ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüd Proje Md.lüğü ortak ilan panosunda 22.03.2017 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan indirme linkine Tıklayınız,