2017 Haziran Ayı Değişiklik Planları

Belediyemiz Meclisinin 09.06.2017 tarih ve 59-60-62-63 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım değişiklik imar planı, 1/000 ölçekli uygulama değişiklik imar planları ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü ortak ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sayfasında 22.06.2017 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonlarına basınız.

Bölüm 1:

Bölüm 2:

Bölüm 3:

Bölüm 4:

Bölüm 5: