2017 Eylül Ayı Değişiklik Planları Hk.

  Belediyemiz Meclisinin 15.09.2017 tarih ve -95-96-100-101-103-104 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım değişiklik imar planı, 1/000 ölçekli uygulama değişiklik imar planları ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin (b) fıkrası ve Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü ortak ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sayfasında 26.09.2017 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkartılmıştır

Değişiklik Planlarını indirmek için aşağıda bulunan İndir Buttonlarına basınız.

 

98 Ada 49,50 ve 67 Parsellerdeki Plan Tadilatı

 

 

 216 Ada 3 Parseldeki Plan Tadilatı

  

  125 Ada 7 Parseldeki Plan Tadilatı

  

   218 Ada 1 Parsel ve 222 Ada 1,2,3,4 ve  5 Parsellerdeki Plan Tadilatı 1

  

  218 Ada 1 Parsel ve 222 Ada 1,2,3,4 ve  5 Parsellerdeki Plan Tadilatı 2

   

   255 Ada 2 Parseldeki Plan Tadilatı

   

    Dispanser Arkası Yol Tadilatı