18. Madde Uygulaması İlanı

Kozlu 19 Mayıs Mahallesi 66 ada 22,23,70,71,72,73,88,102,120,122,123,130 ve 131 No'lu Parsellerin bulunduğu, Meriç Caddesi, Şahin Caddesi, Fırat sokak, Gönen Sokak, Harran Sokak, ve Kızılırmak Sokakları arasında kalan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin uygulanmasına yönelik, onaylı imar planları kapsamında parselasyon planları hazırlanarak, 3194 sayılı imar Kanunun 19. maddesi gereğince 28.11.2016 tarih ve 298 sayılı encümen kararı ile onaylanmış olup, İmar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz Etüt ve Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ortak ilan panosunda ve Belediyemiz Web Sayfasında 12.12.2016 tarihinden itibaren 1(Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İmar uygulaması(düzenleme) işlemlerini indirmek için Aşağıdaki buttona Tıklayınız.