17.09.2018 İMAR PLANI DÜZENLENMESİ

17.09.2018 tarih ve 126 sayılı encümen kararı ile onaylanan  Kozlu Güney mah. 41 ada 21,22,51,65,72 ve73 nolu parsellerin bulunduğu şehit madenciler caddesi çevresindeki alanda; imar uygulaması ( düzenleme)