17.09.2018 İMAR DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Kılıç Mahallesi imar planı sınırları içerisinde hazırlanan imar planı değişikliği; mevcut imar planında teknik altyapı alanlarının (trafo) yetersiz kalması nedeniyle hazırlanmıştır. Gelişmekte ve her geçen gün nüfusu artmakta olan yerleşmelerin, enerji ihtiyacını karşılamak için trafo alanlarına gerek duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

 

Plan değişikliği yapılan alan; 52 ada 50 parselin güneyinde yer alan park alanı içerisinde yapılmıştır. Trafo 5.00 x 8.00 m boyutlarındadır

 

            PLAN NOTLARI:

  1. - TRAFONUN ÇEVRE GÜVENLİĞİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE SAĞLANACAKTIR.
  2. - PLANDA BELİRTİLEN TRAFO ALANI İÇERİSİNDE İMAR HATTININ DIŞINA TAŞMAMAK KAYDIYLA TRAFO YERİNDE KAYMA YAPILABİLİR.
  3. - PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ZONGULDAK BELEDİYESİ MERİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİ VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU GEÇERLİDİR.