İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı - Ara Karar-06042020
Karar Tarihi   : 06.04.2020
Karar No         : Ara Karar- 11
Karar Konusu : Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklardan Korunma-9 (COVİD-19)
          Son günlerde Çin’den başlayıp Dünya’nın pek çok ülkesine yayıldığı görülen ve ölümlere sebep olan ve henüz kesinleşmiş bir tedavisi bulunmayan bulaşıcı ve salgın hastalığa sebep olan Koronavirüs(COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir.
          Fiziksel temas ,hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen  ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Korona (covid19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olmaktadır..
Koronovirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
        Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda  alınan tedbirlere ilave olarak İlçemiz Umumi Hıfzısıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Hüseyin ERGİ başkanlığında 06.04.2020 tarihinde toplanarak olası salgının önlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-    İlçe merkezimizde umuma açık pazar yerlerinin 14 gün süre ile geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına, konunun Belediye Başkanlığınca ilgililere tebliğ edilerek takip edilmesine, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
2-    İlimiz sınırları içerisindeki ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş-çıkışlar 06.04.2020 saat 24.00’dan itibaren aşağıda belirtilen il dışı giriş çıkış şartlarına uygun şekilde 14 gün süreyle kapatılmasına, 
(a)    Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/ alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçla giriş/çıkış yapanlar, giriş/çıkış amacını gösteren belgeler ile ilk çıkış ilçesine dönebileceklerdir.  Bu şekilde ilçeler arası giriş/çıkış yapan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafe kuralına uymak zorundadır.
(b)    Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleştirilmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile ilçeler arası giriş/çıkış yapabileceklerdir.
(c)    Köylerden gelen ticari minibüsler öğlen en geç 13.00 da İlçemizi terk edeceklerdir.
(d)    Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin ilçemizden farklı ilçelerde bulunması durumunda ilçeler arası giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri, ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgelerini ibraz etmek şartıyla yapabileceklerdir.
(e)    Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle ilçeler arası giriş/çıkış yapabileceklerdir.
(f)    Yukarıda belirtilen hususlar dışında özellikle önem arz eden giriş ve çıkışlar Kaymakamlığımız tarafından  düzenlenecek Seyahat İzin Belgesi ile yapılabilecektir.
Alınan kararlar Kaymakamlıklar ile İlçe Belediyelerinin web sayfalarında yayımlanmasının sağlanmasına,
Alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararının birer örneğinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 06.04.2020