• 08.11.2021
    Kozlu Belediyesi tasarrufu altındaki 8 adet toplu taşıma güzergâhlarının bir bütün olarak 5 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 22/11/2021 pazartesi günü saat 15:
Başkana Burdan Mesaj atabilirsiniz..
X